ЗА ОБРАБОТКА НА ВОДА: GE USMCLEANER

Всички устройства имат идентичен принцип на действие и конструкция, но в зависимост от тяхното приложение имат конкретни, математически изчислени конструктивни параметри, които се различават в зависимост от обработваната течност, дебита, налягането, желаният ефект и техническото приложение.

УСТРОЙСТВАТА GE USM, НЯМАТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ, НЕ ИЗИСКВАТ ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОДДРЪЖКА. ИЗРАБОТЕНИ СА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА И ИМАТ 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ.

Водната молекула е електрически дипол, който е достатъчно голям, за да може водата да се „ориентира” във външно магнитно поле. Поради дистрибуцията на електрони около атома на кислорода, водната молекула не може да има линейна форма. Тъй като водните молекули са полярни, те се обединяват чрез тъй наречените водородни мостове и могат да формират до 4 връзки със същия брой водни молекули. Създадените групи могат да се въртят помежду си около мостовите връзки, създавайки различни пространствени конфигурации. Това явление определя физическите свойства на водата и я прави толкова различна от другите течности, съществуващи в природата. Макар водородната връзка да е по-слаба от ко-валентната, тя позволява да бъдат свързани заедно повече водни молекули чрез взаимодействията дипол-дипол. Това физично явление, чрез широка мрежа от връзки (всяка молекула е свързана с до 4 други), създава различни форми, наречени КЛЪСТЕРИ. Това е установено, чрез кристализиране на водата (замразяване), където са заснети многобройни и различни форми на кристализация на водните КЛЪСТЕРИ:

Практическите ползи от въздействията на устройствата за обработка на вода GE USMCLEANER са многобройни и са описани по-долу:

ПРЕДОТВРАТЯВА И ПРЕМАХВА КОТЛЕНИЯ КАМЪК

В резултат на хидро-динамични колебания, генерация на ултразвук от кавитации и перманентно магнитно поле, при нагряване /охлаждане/ на преминалата през устройството вода, кристализацията на калциевия карбонат протича така, че не се образува кристалната форма “калцит”, която е причина за отлагането на котлен камък. Вместо “калцит”, кристализира “арагонит”, друга кристална форма на калциевия карбонат. Поради своята форма и размери, арагонитните кристали не се закрепват и натрупват по нагряващите/охлаждащите/ повърхнини. Те образуват само един тънък слой, а останалото количество се отнася от водата, или пада на дъното като шлам. Образуването на арагонитни кристали протича в целия обем на подгряваната /охлажданата/ вода, а не само в близост до стената. Абразивното действие на по-едрите кристали “арагонит” и повишената способност на водата да разтваря е причина за очистването на вече покритите с котлен камък повърхнини.

Микроскопски анализ:

на кристалната структура на на карбонатни отлагания, получени при изпаряване на питейна вода,с твърдост 23 0 d необработена и обработена с GE USMCLEANER.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.Самостоятелно против карбонатни отлагания в:
• Еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, хотели и др.
• Конвектомати
• Професионални перални и миялни машини
• Водогрейни котли
• Тръбни и пластинчати топлообменници
• Водоохладителни кули
• Парогенератори
• Центробежни, вакуумни и термо помпи
• Компресори
• Пароструйни апарати
• Соларни колектори за топла вода
• Затворени водни системи за охлаждане на индукционните пещи
• Отворени водни системи за охлаждане и измиване на консерви в консервната промишленост и др.
• Циркулационни системи в плувни басейни, включително с топла минерална вода.
2. Съвместно с йонно-обменни филтри с цел намаляване
на разхода на сол и удължаване на експлоатационния срок на смолата.

ДЕЗИНФЕКЦИРА ВОДАТА

При преминаване под налягане на водата през GE USMCLEANER, поради спецификата на конструкцията, по физико-механичен път на изхада се генерират ултразвукови вълни и кавитация. В следствие на въздействията, намиращите се в течността микроорганизми се унищожават. При определени налягания, само при едно преминаване на течността, се унищожават до 90% от микроорганизмите, намиращи се в нея.